Hydroservice
prace podwodne


Prace podwodne, hydrotechniczne, melioracja, budowa, remonty, rozbiórki urządzęń hydrotechnicznych, ratownictwo wodne.
Prace z wykorzystaniem kutrów i platform pontonowych.


Platformy pontonowe Prace podwodne Prace hydrotechniczne Ratownictwo

Platformy pontonowe
W latach 2021-2022 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Tree Capital sp. z o.o. przy rozbiórce mostu nad rzeką Dunajec.


W latach 2020 - 2021 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy ETP Sp. z o.o. przy przebudowie kanałów mazurskich (Kanał Grunwaldzki, Mioduński, Tałcki)


W latach 2019 - 2020 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy zadaniu „Zabezpieczenie i oznaczenie osuwisk brzegów zbiornika Solina”.W 2019 zapewnialiśmy obsługę pontonów firmy dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy „Przebudowie nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku”.W 2019 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy „Budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasieniec- Pątnów - jezioro Gosławickie”.W 2018 zapewnialiśmy obsługę pontonów i przeprawy pontonowej dla firmy Budimex Spółka Akcyjna i „Polska Grupa Wyburzeniowa” przy rozbiórce mostu drogowego przez kanał Pauzeński.W 2017 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Intop Warszawa przy budowie mostu przez rz. Wartę.W 2016 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie mostu przez Kanał Pauzeński w Ostródzie.W 2016 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Porr Infrastructure Spółka Akcyjna przy budowie mostu przez rzekę Parsętę w Kołobrzegu.W 2013 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie pomostów i przystani na jeziorze Krzywym w Olsztynie i jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży.W 2013 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Hydrobudowa Gdańsk Spółka Akcyjna - przy modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.W 2013/2014 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Energopol - TP Elbud S.A i ETP S.A - przy przebudowie progu piętrzącego w Stalowej Woli na rzece San.W 2014r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Sinohydro Corporation Ltd w trakcie modernizacji rz. Odry.W 2014/2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Bilfinger Infrastructure Spółka Akcyjna i Porr Infrastructure Spółka Akcyjna przy budowie mostu w Rzeszowie.W 2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Strabag Sp. z o.o. przy budowie przystani w Łebie.W 2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Budimex Spółka Akcyjna przy budowie mostu w Jazowej.

Wracamy na powierzchnię

Prace podwodne
Wycięcie pod wodą stalowej ścianki szczelnej (zewnętrznej) wokół sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Łączna długość cięcia podwodnego ok. 8 400m. Zamawiający: NDI Spółka Akcyjna


Śluza portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej 2022r. Wycięcie pod wodą 12 rur rozporowych i stalowej ścianki szczelnej od strony północnej i południowej. Łączna długość cięcia podwodnego ok. 280m. Zamawiający: N.V. Besix S.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce


W 2019 roku wykonaliśmy prace podwodne przy zabezpieczeniu ścian kanału we Wrocławiu. Zakres prac obejmował oczyszczenie dna, wiercenie otworów do mocowania szalunków, betonowanie kontraktorowe ścian. Zamawiający: NAVIGA - STAL Sp. z o.o.Prace podwodne związane z przeglądem 3 komór i uszczelnieniem zasuw w dawnej E.C Powiśle w WarszawieWycięcie pod wodą betonowych pali na podporze pośredniej PT 2. i rur stalowych na podporze pośredniej PT 3. i PT 4. na budowie mostu drogowego przez kanał Pauzeński. Łączna ilość pali ok. 150m. Zamawiający: Budimex Spółka AkcyjnaWycięcie pod wodą rur stalowych na podporze pośredniej przy budowie mostu drogowego przez rz. Nogat. Łączna ilość pali 95. Zamawiający: Budimex Spółka AkcyjnaWycięcie pod wodą stalowej ścianki szczelnej przy budowie mostu drogowego przez rz. Nogat w Jazowej. Łączna długość cięcia podwodnego ok. 600m. Zamawiający: Budimex Spółka AkcyjnaWycięcie ostrogi z larsenów przed przepompownią nad Wisłą przy Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Łączna długość cięcia podwodnego 50m. Zamawiający: PGNiG Termika Spółka AkcyjnaPrace podwodne związane z uszczelnieniem dna na styku pali betonowych podpór pośrednich, a dnem zbiornika PGE Elektrociepłowni w Rzeszowie. Zamawiający: AARSLEFF Sp. z o. o.Prace podwodne przy remoncie tamy we WłocławkuRównanie dna i czyszczenie pali podporach P 3 i P 4 na budowie mostu drogowego przez rz. Nogat w Jazowej. Łączna ilość wybranego piasku i iłu ok. 4 000m3. Zamawiający: Budimex Spółka AkcyjnaRównanie dna i czyszczenie pali w podporach na budowach mostów drogowych przez Kanał Piaskowy i Kanał Śledziowy w ciągu drogi ekspresowej S 7. Łączna ilość wybranego piasku i iłu ok. 3 200m3. Zamawiający: Vistal Gdynia Spółka AkcyjnaWycięcie pod wodą stalowych rur przy moście drogowym przez rz. Motława – Południowa obwodnica Gdańska. Ilość wyciętych rur 128 szt. Zamawiając: Bilfinger Berger Budownictwo Spółka AkcyjnaWydobycie z jeziora Rożnowskiego zatopionej pogłębiarki „Pilica”. Zamawiający: PBW WarszawaRównanie dna i czyszczenie pali podpory nr.40 na budowie mostu drogowego przez rz. Wisłę w Warszawie - most Północny. Łączna ilość wybranego piasku i iłu ok. 4 500m3. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka AkcyjnaPrace podwodne związane z uszczelnieniem dna na styku pali betonowych podpór pośrednich, a dnem zbiornika PGE Elektrociepłowni w Rzeszowie. Zamawiający: AARSLEFF Sp. z o. o.Wycięcie pod wodą stalowej ścianki szczelnej przy budowie progu spiętrzającego na rzece San w Stalowej Woli (etap I,II,III). Łączna długość ścianki 330m. Zamawiający: ETP Spółka AkcyjnaWycięcie pod wodą stalowych rur przy moście drogowym przez rz. Odrę - Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Ilość wyciętych rur 99 szt. Zamawiający: Mostostal Warszawa Spółka AkcyjnaWycięcie pod wodą stalowych skrzyń i rur wokół filarów nr. 7 i nr. 8 mostu Autostradowego przez rz. Wisłę w Toruniu. Łączna ilość cięcia podwodnego 350m, wyciętych rur 33 szt. Zamawiający: Bilfinger Berger Polska Oddział Mostowy - PPRMWycięcie pod wodą ścianki Larsena - budowa mostu na przez rz. Wisłę w Sandomierzu. Ilość 92 m. Zamawiający: Mota – Engil S.A Biuro Regionu RzeszówWycięcie pod wodą ścianek szczelnych wokół przyczółków i podpory przy moście drogowym przez rz. Pasłęka w Olkowie. Łączna dł. ścianki 100 m. Zamawiający: PPHU Jawal Sp. z o.oWycięcie pod wodą rur stalowych o śr. 1016 mm - remont mostu na przez rz. Narew w Nowym Dworze Mazowieckim. Ilość 26 szt. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych “INTERCOR” Sp. z o.oWycięcie pod wodą ścianek szczelnych wokół filarów nr.3 i 4 mostu przez rz. Wartę w ciągu autostrady A-2 w Janowie. Łączna dł. ścianki 200 m. Łączna długość ścianki 200m. Zamawiający: Strabag Sp. z o.o

Wracamy na powierzchnię Wracamy na powierzchnię

Ratownictwo
W 2021/2022 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy pracach związanych z budową falochronów od strony północnej na budowie przekopu przez mierzeję Wiślaną.


W 2020 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy pracach związanych z rozbudową nabrzeża promowego w Świnoujściu.W 2018 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku.W 2018 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy Banimex przy rozbiórce mostu przez rz. Wisłę w Tczewie.W 2017 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy AARSLEFF Sp. z o.o. i Budrex – Kobi Sp. z o.o. przy budowie mostu przez rzekę Narew w Łapach.W 2017 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy Budimex S.A. przy budowie mostu przez kanał Pauzeński w Ostródzie.W 2016 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie mostu przez rzekę Wisłę w Kiezmarku.W latach 2009 - 2011 zabezpieczaliśmy pracowników firmy SKANSKA i NDI - przy budowie mostu autostradowego przez rz. Wisłę w Grudziądzu.W 2010 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy PBG Miner Warszawa – w trakcie wysadzania starych podpór mostowych przy budowie mostu drogowego w Małkini.W latach 2011 - 2013 zabezpieczaliśmy pracowników firmy BUDIMEX SA - przy budowie mostu drogowego przez rz. Wisłę w Kwidzynie.W latach 2013 – 2014 zabezpieczaliśmy pracowników firmy ENERGOPOL-TP Elbud S.A - przy przebudowie progu piętrzącego w Stalowej Woli na rzece San.W latach 2014 - 2015r zabezpieczaliśmy pracowników firmy METROSTAV S.A. przy przebudowie mostu Grota Roweckiego w Warszawie.W 2014r zabezpieczaliśmy pracowników firmy SKANSKA S.A. przy pracach pod mostem Autostradowym nad rz. Wisłą w Grudziądzu.W latach 2014 - 2015r zabezpieczaliśmy pracowników firm BILFINGER INFRASTRUCTURE i AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie mostu w Rzeszowie.W 2015 roku zabezpieczaliśmy pracowników firmy VISTAL GDYNIA przy remoncie mostu kolejowego Gdańskiego w Warszawie.

Wracamy na powierzchnię

Kontakthydroservice1[at]wp.pl


"HYDROSERVICE" Prace podwodne
Jacek Dysiński
NIP 522 128 00 12


+48 691-551-352