Hydroservice
prace podwodne


Prace podwodne, hydrotechniczne, melioracja, budowa, remonty, rozbiórki urządzęń hydrotechnicznych, ratownictwo wodne.
Prace z wykorzystaniem kutrów i platform pontonowych.


Poznaj nas

Platformy pontonowe
W latach 2019 - 2020 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy zadaniu „Zabezpieczenie i oznaczenie osuwisk brzegów zbiornika Solina”.W 2019 zapewnialiśmy obsługę pontonów firmy dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy „Przebudowie nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku”.W 2019 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy „Budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasieniec- Pątnów - jezioro Gosławickie”.W 2018 zapewnialiśmy obsługę pontonów i przeprawy pontonowej dla firmy Budimex Spółka Akcyjna i „Polska Grupa Wyburzeniowa” przy rozbiórce mostu drogowego przez kanał Pauzeński.W 2017 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Intop Warszawa przy budowie mostu przez rz. Wartę.W 2016 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie mostu przez Kanał Pauzeński w Ostródzie.W 2016 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Porr Infrastructure Spółka Akcyjna przy budowie mostu przez rzekę Parsętę w Kołobrzegu.W 2013 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy AARSLEFF Sp. z o.o. przy budowie pomostów i przystani na jeziorze Krzywym w Olsztynie i jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży.W 2013 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Hydrobudowa Gdańsk Spółka Akcyjna - przy modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.W 2013/2014 zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Energopol - TP Elbud S.A i ETP S.A - przy przebudowie progu piętrzącego w Stalowej Woli na rzece San.W 2014r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Sinohydro Corporation Ltd w trakcie modernizacji rz. Odry.W 2014/2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Bilfinger Infrastructure Spółka Akcyjna i Porr Infrastructure Spółka Akcyjna przy budowie mostu w Rzeszowie.W 2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Strabag Sp. z o.o. przy budowie przystani w Łebie.W 2015r zapewnialiśmy obsługę pontonów dla firmy Budimex Spółka Akcyjna przy budowie mostu w Jazowej.

Kontakthydroservice1[at]wp.pl


"HYDROSERVICE" Prace podwodne
Jacek Dysiński
NIP 522 128 00 12


+48 691-551-352